Przekazując urządzenie do naprawy Klient zostaje poinformowany o przybliżonych kosztach wykonania naprawy.

W przypadku nie określenia przyczyny usterki przez Klienta, serwis przeprowadzi ekspertyzę techniczną i poinformuję Klienta o jej zlokalizowaniu i ewentualnych kosztach jej naprawy.

Z reguły czas naprawy to 3 do 7 dni roboczych liczony od dnia akceptacji kosztorysu.

Klient zobowiązany jest do podjęcia decyzji o czynnościach serwisowych w terminie do 7 dni po otrzymaniu kosztorysu. Upłynięcie tego terminu rozumiane jest jako rezygnacja z naprawy.

W przypadku konieczności zakupu części zamiennych od firm trzecich termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany celem akceptacji wydłużonego terminu naprawy lub złożenia rezygnacji z niej.

W przypadku rezygnacji z naprawy Klient może zostać obciążony kosztami testowania/ekspertyzy w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.

Podczas zaawansowanych napraw lutowniczych SMD oraz BGA urządzenia po urazach mechanicznych oraz ingerencjach cieczy, płyta główna (PCB) może zostać nieodwracalnie uszkodzona na co serwis proponuje klientowi wymianę płyty lub zwrot urządzenia.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane pozostawione w urządzeniu, które mogłyby zostać utracone podczas procesu naprawy. Dane mogą zostać zabezpieczone na życzenie klienta po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za karty SIM, karty pamięci itp. (oraz dane zawarte na nich) pozostawione w urządzeniu na czas naprawy.

Sprzęt powinien zostać odebrany w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia naprawy. W przypadku przekroczenia tego terminu będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 4 PLN netto za każdy kolejny dzień magazynowania.

W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu 6 miesięcy od daty zakończenia naprawy, nieodebrany sprzęt zostanie przekazany do recyclingu/odzysku.

Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia.

Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką, przelewem w formie przedpłaty lub za pobraniem (dla sprzętu odsyłanego za pośrednictwem firmy spedycyjnej).